કૉપિરાઇટ દાવા - VidJuice

કૉપિરાઇટ દાવાઓ

અમે અન્યના બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોનો આદર કરીએ છીએ. તમે કોઈપણ પક્ષના કૉપિરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક અથવા અન્ય માલિકીના માહિતી અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી. અમે અમારી સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી કોઈપણ સામગ્રીને દૂર કરી શકીએ છીએ જે અન્યના કોઈપણ બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને જો તમે આવી કોઈપણ સામગ્રી સબમિટ કરો છો તો વેબસાઈટના તમારા ઉપયોગને સમાપ્ત કરી શકીએ છીએ.

ઉલ્લંઘનકારી નીતિનું પુનરાવર્તન કરો. અમારી પુનરાવર્તિત-ઉલ્લંઘન નીતિના ભાગ રૂપે, કોઈપણ વપરાશકર્તા જેની સામગ્રી માટે અમને ત્રણ સદ્-વિશ્વાસ અને અસરકારક ફરિયાદો પ્રાપ્ત થાય છે તે કોઈપણ સતત છ-મહિનાની અવધિમાં તેની યુએસી-વેઈન્ટ ઑફર કરશે.

જો કે અમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કાયદાને આધીન નથી, અમે સ્વેચ્છાએ ડિજિટલ મિલેનિયમ કૉપિરાઇટ એક્ટનું પાલન કરીએ છીએ. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કોડના શીર્ષક 17, કલમ 512(c)(2) ને અનુસરીને, જો તમે માનતા હોવ કે વેબસાઇટ પર તમારી કોઈપણ કૉપિરાઇટ કરેલી સામગ્રીનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો તમે ઇમેઇલ મોકલીને અમારો સંપર્ક કરી શકો છો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]

અમારા માટે સંબંધિત ન હોય અથવા કાયદા હેઠળ બિનઅસરકારક ન હોય તેવી તમામ સૂચનાઓ તેના પર કોઈ પ્રતિસાદ અથવા કાર્યવાહી પ્રાપ્ત કરશે નહીં. દાવો કરેલ ઉલ્લંઘનની અસરકારક સૂચના અમારા એજન્ટને લેખિત સંદેશાવ્યવહાર હોવી જોઈએ જેમાં નોંધપાત્ર રીતે નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

કૉપિરાઇટ કરેલા કાર્યની ઓળખ કે જેનું ઉલ્લંઘન થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે. કૃપા કરીને કાર્યનું વર્ણન કરો અને, જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં, કાર્યના અધિકૃત સંસ્કરણની નકલ અથવા સ્થાન (દા.ત., URL) શામેલ કરો;

ઉલ્લંઘન કરતી હોવાનું માનવામાં આવતી સામગ્રીની ઓળખ અને તેનું સ્થાન અથવા, શોધ પરિણામો માટે, સંદર્ભની ઓળખ અથવા ઉલ્લંઘનકારી હોવાનો દાવો કરાયેલ સામગ્રી અથવા પ્રવૃત્તિની લિંક. કૃપા કરીને સામગ્રીનું વર્ણન કરો અને URL અથવા કોઈપણ અન્ય સુસંગત માહિતી પ્રદાન કરો જે અમને વેબસાઇટ અથવા ઇન્ટરનેટ પર સામગ્રી શોધવાની મંજૂરી આપે;

માહિતી કે જે અમને તમારો સંપર્ક કરવા દેશે, જેમાં તમારું સરનામું, ટેલિફોન નંબર અને, જો ઉપલબ્ધ હોય, તો તમારું ઈ-મેલ સરનામું;

એક નિવેદન કે જે તમને સદ્ભાવનાથી વિશ્વાસ છે કે ફરિયાદ કરેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ તમારા, તમારા એજન્ટ અથવા કાયદા દ્વારા અધિકૃત નથી;

એક નિવેદન કે સૂચનામાંની માહિતી સચોટ છે અને ખોટી જુબાનીના દંડ હેઠળ કે તમે માલિક છો અથવા કથિત રીતે ઉલ્લંઘન કરાયેલ કાર્યના માલિક વતી કાર્ય કરવા માટે અધિકૃત છો; અને

કૉપિરાઇટ ધારક અથવા અધિકૃત પ્રતિનિધિ તરફથી ભૌતિક અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક હસ્તાક્ષર.

જો તમારું વપરાશકર્તા સબમિશન અથવા તમારી વેબસાઇટ પરનું શોધ પરિણામ દાવો કરાયેલા કૉપિરાઇટ ઉલ્લંઘનની સૂચનાના આધારે દૂર કરવામાં આવે છે, તો તમે અમને પ્રતિ-સૂચના પ્રદાન કરી શકો છો, જે અમારા ઉપર સૂચિબદ્ધ એજન્ટને લેખિત સંદેશાવ્યવહાર અને અમારા માટે સંતોષકારક હોવા જોઈએ જેમાં નોંધપાત્ર રીતે શામેલ છે. નીચે મુજબ:

તમારી ભૌતિક અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક હસ્તાક્ષર;

સામગ્રીની ઓળખ કે જે દૂર કરવામાં આવી છે અથવા જેની ઍક્સેસ અક્ષમ કરવામાં આવી છે અને તે સ્થાન કે જ્યાં સામગ્રી દૂર કરવામાં આવે તે પહેલાં દેખાય છે અથવા તેની ઍક્સેસ અક્ષમ કરવામાં આવી હતી;

ખોટી જુબાનીના દંડ હેઠળનું નિવેદન કે તમે સદ્ભાવના ધરાવો છો કે સામગ્રીને ભૂલથી અથવા દૂર કરવા અથવા અક્ષમ કરવા માટેની સામગ્રીની ખોટી ઓળખના પરિણામે દૂર કરવામાં આવી હતી અથવા અક્ષમ કરવામાં આવી હતી;

તમારું નામ, સરનામું, ટેલિફોન નંબર, ઈમેઈલ સરનામું અને તમે આપેલા સરનામામાં કોર્ટના અધિકારક્ષેત્ર માટે તમે સંમતિ આપો છો તે નિવેદન, એન્ગ્વિલા અને તે સ્થાન(ઓ) જેમાં કથિત કોપીરાઈટ માલિક સ્થિત છે; અને

એક નિવેદન કે તમે કથિત કૉપિરાઇટ માલિક અથવા તેના એજન્ટ પાસેથી પ્રક્રિયાની સેવા સ્વીકારશો.